هواشناسی خراسان شمالی
خدمات الکترونیک
میز خدمت الکترونیکی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
کاربران هواشناسی می توانند اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را از طریق سامانه خدمات الکترونیکی این اداره کل دریافت نمایند. می توانید فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نمایید و با گرفتن کد رهگیری درخواست خود را پیگیری نمایید
 ارائه گزارشات اقلیم شناسی جزییات خدمت   شناسه خدمت  سوالات متداول راهنمای خدمت http://ndc.irimo.ir/far/index.php   
 
 
 
 
 
 
  
 ارایه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی جزییات خدمت  شناسه خدمت  سوالات متداول راهنمای خدمت 

https://ndc.irimo.ir

  
 
 
 
 
 
 
  
 پیش بینی هواشناسی هوانوردی جزییات خدمت  شناسه خدمت  سوالات متداول  راهنمای خدمت 

https://irimo.ir/far/wd/1218-هوانوردی- هواشناسی.html


  
        
 پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی 

 شناسه خدمت  سوالات متداول  راهنمای خدمت http://www.irimo.ir/far/index.php  
        
 پیش بینی هواشناسی کشاورزی 
  شناسه خدمت  سوالات متداول  راهنمای خدمت https://tahak.irimo.ir/  
 
 
 
 
 
 
  
  پیش بینی هواشناسی آبشناسی  جزییات خدمت  شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت 
http://ndc.irimo.ir/far/index.php

  
        
  پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گردو خاک  جزییات خدمت  شناسه خدمت  سوالات متداول راهنمای خدمت http://dust.irimo.ir/rha/  
        
  پیش بینی هواشناسی جاده ای 
  شناسه خدمت  سوالات متداول  راهنمای خدمت  http://www.irimo.ir/far/index.php  
 
 
 
 
 
 
  
  خدمات عامه هواشناسی 
  شناسه خدمت  سوالات متداول  راهنمای خدمت  http://www.irimo.ir/far/index.php  
        
  تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی 
  شناسه خدمت سوالات متداول  راهنمای خدمت https://data.irimo.ir/  
          
 
فرم نظر سنجی سازمانی

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/16
تعداد بازدید:
4516