هواشناسی خراسان شمالی
خدمات الکترونیک
میز خدمت الکترونیکی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
کاربران هواشناسی می توانند اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را از طریق سامانه خدمات الکترونیکی این اداره کل دریافت نمایند. می توانید فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نمایید و با گرفتن کد رهگیری درخواست خود را پیگیری نمایید
 
 
جزییات خدمت 
 شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت 
      
جزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداولراهنمای خدمت  
      
جزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت  
      
 پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسیجزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت  
      
 پیش بینی هواشناسی کشاورزی جزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت 
      
 پیش بینی هواشناسی آبشناسی جزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت  
      
 پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گردو خاک جزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت  
      
 پیش بینی هواشناسی جاده ای جزییات خدمت شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت 
      
 خدمات عامه هواشناسی جزییات خدمت  شناسه خدمت سوالات متداول راهنمای خدمت  
      
 تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی  جزییات خدمت شناسه خدمت 
سوالات متداول

  راهنمای خدمت 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/18
تعداد بازدید:
520