هواشناسی خراسان شمالی
تماس با ما


آدرس :بجنورد- مقابل پلیس راه جاده گرگان-کد پستی   9418913113- اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

تلفن : 05832740003

نمابر: 05832740015

پست الکترونیک

info@nkhmet.ir 


نام بخش نام و نام خانوداگی تلفن پست الکترونیک

مدیریت مجید بیجندی
modir@nkhmet.ir

دفتر مدیر کل یاسر نوری 058-32740001 info@nkhmet.ir

معاونت فنی و شبکه ایستگاهها هاشم فارابی
058-32740305مسئول حراست محسن کریمی راد 058-32740311 herasat@nkhmet.ir

مسئول  روابط عمومی  شهربانو شرافتمند
058-32740003
info@nkhmet.ir

اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی   058-32740292 it@nkhmet.ir

اداره توسعه مدیریت و منابع علیرضا نقی پوران 058-32740290 edari@nkhmet.ir

گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی  مهدی کمالی
058-32740292
research@nkhmet.ir

گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی مهری هاشمی 058-32740310 forecast@nkhmet.ir

اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی نقی حق پناه 058-32740299 technical@nkhmet.ir

اداره هواشناسی فرودگاهی بجنورد  سید محسن کریمی راد 058-32325025 payesh@nkhmet.ir

اداره شبکه پایش هواشناسی هادی ادینه پور 058-32740292
payesh@nkhmet.ir

اداره هواشناسی اسفراین  مهدی شرافتی 058-37266430 esfarayen@nkhmet.ir

اداره هواشناسی جاجرم محمد علی طالبی 058-32275191 jajarm@nkhmet.ir

اداره هواشناسی فاروج فرامرز کارآمد058-36425230 faruj@nkhmet.ir

اداره هواشناسی مانه و سملقان  قربان صابر 058-32921798 mane@nkhmet.ir

اداره هواشناسی شیروان
رسول رهنما
058-36211391


تاریخ به روزرسانی:
1398/08/29
تعداد بازدید:
3026