Englishline
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
header96
 
جستجو:
شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال 2018 : آماده باش جوی؛ هوشیاری اقلیمی
تاريخچه هواشناسي در جهان

 

تاريخچه هواشناسي جهاني

بشر از ابتداي خلقت به علت تماس با طبيعت و مشاهده عيني پديده هاي جوي مانند رعد و برق ، طوفان ، سيل ، خشكسالي ، سرما و گرماي كشنده به وضع هوا توجه داشته است چهار قرن قبل از ميلاد ارسطو در مورد هواشناسي مقاله اي مستقل تحرير كرد. مسلمانان اولين كساني بودند كه به علم هواشناسي آشنايي پيدا كرده و به دنبال مطالعه و تدبر در آن رفتند مقالات و كتاب هايي نيز در اين زمينه تدوين و ارائه كردند .

اولين ثبت مدرن و اصولي اطلاعات هواشناسي به صورت روزانه توسط ويليام فرل در اوايل قرن چهاردهم در انگلستان شروع شد كه مدت هفت ماه به طور منظم ادامه يافت. با گسترش حمل و نقل هاي دريائي نياز به اطلاعات جوي مثل باد و فشار هوا و … بيشتر احساس مي شود و همچنين با ساخت ترمومتر توسط سانتاريو در سال 1600 ميلادي كه البته طرح ابتدايي آن را گاليله ريخته بود و ساخت باران سنج توسط كاستلر ، فشارسنج- توسط تريجلي ( كه از شاگردان سانتاريو بود ) و ساخت رطوبت سنج در همين ايام تكميل و استاندارد ادوات هواشناسي شروع شد .

در چنين شرايطي اولين شبكه ايستگاه هاي ديده باني هواشناسي با ادوات معمولي و اوليه فرديناند دوم در سال 1653 تأسيس شد آكادمي وي هفت ايستگاه هواشناسي در شمال ايتاليا و چهار ايستگاه خارج از ايتاليا تأسيس نمود جامعه هواشناسي مانهايم در سال 1780 بوجود آمد و شبكه ايستگاه هاي ديده باني با 39 ايستگاه شروع به كار نمود كه 14 ايستگاه آن در آلمان و بقيه در كشورهاي ديگر تأسيس شد در كليه ايستگاه هاي فوق ادوات يكسان و استاندارد شده مثل فشارسنج ، بادسنج و باران سنج نصب شده بود .

فعاليت هاي هواشناسي به عنوان يك علم جديد از اوايل قرن نوزدهم شروع شد اولين نقشه هاي هواشناسي را دانشمنداني مانند لامارك ، ابراندولايپزيك در سال 1820 ارائه كردند كه اين نقشه ها براساس اطلاعات و آمار هواشناسي كه از مانهايم جمع آوري شده ترسيم گرديد در سال1822 نقشه هاي طوفان هاي اروپا ترسيم شده و ردفيلر از نيربوگ نقشه هاي مربوط به طوفان هاي هاريكن را ترسيم كرد و جهت حركت و چرخش آن ها را روي نقشه هاي هواشناسي نشان داد بعدها دانشمندان ديگر مثل شپارد مشخصــات نمونه هاي باد و فشار را روي نقشه هاي هواشناسي به صورت سيكلون و آنتي سيكلون و قوانين مربوط به توسعه از بين رفتن آن ها را نشان دادند با اختراع تلگراف توسط ساموئل مورس در سال 1843 امكان مخابره سريع اطلاعات ديده باني شده فراهم آمد و بدينوسيله اعلام خطر و پيش بيني وقوع طوفـــــان امكان پذير شد .

اولين نقشه هاي هواشناسي با اطلاعات بلادرنگ و تلگرافي در ادارات هواشناسي واشنگتن و فرانسه تهيه و ارائه گرديد توسعه علم و تكنولوژي در اروپاي غربي و نياز بازار جهاني به حمل و نقل كه براساس پيش بيني هاي جوي انجام مي شود گسترش شبكه هاي هواشناسي را به همراه داشت زيرا كشتي هاي بازرگاني و ماهيگيري متعلق به شركت هاي حمل و نقل اروپائي كه در آتلانتيك شمالي و درياي بالتيك و نروژ رفت و آمد داشتند در اثر طوفان هاي شديد و مخصوصا " مه غليظ فصلي شمال و اروپا دچار سانحه مي گرديدند بالاخره به علت زيان هاي مكرر در سال 1853 ميلادي در كميسيون مشتركي از نمايندگان كشورهاي اروپائي در شهر بروكسل تشكيل و شالوده يك برنامه صحيح بين المللي براي ديده باني جو را فراهم نمودند در اين كنفرانس مسائل هواشناسي دريايي مورد بحث قرار گرفت و روش هاي استاندارد و بين المللي ديده باني در كشتي ، آموزش هاي مورد نياز تدوين شد نظر به اينكه هوا و پديده هاي جوي ساكن نبوده رويدادهاي جوي به سرعت از محلي به محل ديگر منتقل مي شوند و تشكيل پديده هاي جوي مرز جغرافيايي نمي شناسند اولين بار دانشمندان و هواشناسان آماتور جهان گرد هم آمدند و مسئله جهاني بودن هواشناسي را مورد بحث و تغيير قرار دادند .

1391/10/27 تاریخ:
پیش بینی هفتگی
سامانه درخواست داده های هواشناسی

بجنورد

 
 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت جنوب و شرق وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف

اسفراین

نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف  
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد شدید، رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، ارتفاعات مه

جاجرم

 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف

شیروان

 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت جنوب و شرق وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف

فاروج

 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف

گرمه

 
 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف

مانه

 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید( اواخر وقت  وزش باد شدید و بسیار شدید)، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف

راز و جرگلان

 
 
نیمه ابری تا ابری، در پاره ای مناطق وزش باد نسبتاً شدید، بارش باران در پاره ای مناطق رگبار باران و رعد و برق با احتمال بارش تگرگ، اواخر وقت ارتفاعات مه و با احتمال بارش برف
کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل هواشناسی خراسان شمالی می باشد.