هواشناسی خراسان شمالی
کارگروه طوفان و بلایای جوی
محصولات کارگروه طوفان و بلایای جوی
- پهنه بندی مناطق مستعد یخبندان (پیش بینی دمای کمینه کمتر از صفر درجه سلسیوس) طی هفته جاری:
 
شنبه       یکشنبه       دوشنبه       سه شنبه       چهارشنبه       پنج شنبه        جمعه
 
- پهنه بندی بیشترین سرعت باد پیش بینی شده در سطح استان طی هفته جاری:     
 
   راهنما                                                                            شنبه       یکشنبه       دوشنبه       سه شنبه       چهارشنبه       پنج شنبه        جمعه
 
- آمادگی در برابر مخاطرات جوی:
 
- جدول مقادیر شاخص سوزباد (دمای احساسی) و طبقه بندی بر اساس درجه ریسک طی هفته جاری
پیوندها: 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/26
تعداد بازدید:
3289