هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور استاندار خراسان شمالی و مدیر کل هواشناسی استان در مراسم افتتاح مرکز پایش، پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی واقع در سازمان هواشناسی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور
حضور استاندار خراسان شمالی و مدیر کل هواشناسی استان در مراسم افتتاح مرکز پایش، پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی واقع در سازمان هواشناسی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر و رییس سازمان هواشناسی کشور
 
تاریخ:
1399/08/12
تعداد بازدید:
920
منبع: