هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تسلیت اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت شهادت " دکتر محسن فخری زاده"
پیام تسلیت اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت شهادت " دکتر محسن فخری زاده"
تاریخ:
1399/09/08
تعداد بازدید:
735
منبع: