هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت هفته بسیج
پیام تبریک مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت هفته بسیج
تاریخ:
1399/09/05
تعداد بازدید:
709
منبع: