هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
 
تاریخ:
1399/10/27
تعداد بازدید:
639
منبع: