هواشناسی خراسان شمالی
تحقیق و توسعه
اطلاعات اقلیمی استان
 - نمایه های اقلیمی ایستگاه های سینوپتیک استان: اسفراین           بجنورد          راز           شیروان           فاروج          جاجرم          آشخانه
- نمایه های اقلیمی ایستگاه های اقلیم شناسی استان: دشت           کوسه           مهمانک          پیش قلعه          سیساب         تنگه ترکمن
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


تاریخ به روزرسانی:
1400/10/26
تعداد بازدید:
13095