هواشناسی خراسان شمالی
تماس با ما
نام و نام خانوادگی تلفن پست الکترونیک  
مدیریت مجید بیجندی    info_nkhmet@irimo.ir
دفتر مدیر کل یاسرنوری 058-32740001 info_nkhmet@irimo.ir
معاون فنی و شبکه ایستگاهها هاشم فارابی 058-32740305 Tech_nkhmet@irimo.ir
معاونت توسعه مدیریت و منابع علیرضا نقی پوران 058-32740290 edari_nkhmet@irimo.ir
معاون توسعه و پیش بینی مهدی کمالی  058-32740301  FRD_nkhmet@irimo.ir
مسئول حراست وحید شیرزاد 058-32740311 herasat_nkhmet@irimo.ir
روابط عمومی میثم وحیدی راد058-32740003 public_nkhmet@irimo.ir
اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی شهربانو شرافتمند 058-32740292 it_nkhmet@mail.irimo.ir
گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی علیرضا گلرخ 058-32740292 research_nkhmet@irimo.ir
گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی مهری هاشمی 058-32740310  forecast_nkhmet@irimo.ir
اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی نقی حق پناه 058-32740299 technical_nkhmet@irimo.ir
اداره هواشناسی فرودگاهی بجنورد هادی آدینه پور 058-32740299 bojnord_nkhmet@irimo.ir
اداره شبکه پایش هواشناسی هادی آدینه پور 058-32740299 payesh_nkhmet@irimo.ir
اداره هواشناسی اسفراین مهدی شرافتی 058-37266430 esfarayen_nkhmet@irimo.ir
اداره هواشناسی جاجرم ناصر رویانی 058-32275191  jajarm_nkhmet@irimo.ir
اداره هواشناسی فاروج فرامرز کارآمد 058-36425230 faruj_nkhmet@irimo.ir
اداره هواشناسی مانه و سملقان قربان صابر 058-32931788 mane_nkhmet@irimo.ir
اداره هواشناسی شیروان رسول رهنما 058-36211391 shirvan_nkhmet@irimo.ir

تاریخ به روزرسانی:
1402/01/12
تعداد بازدید:
16448