هواشناسی خراسان شمالی
تماس با ما
نام و نام خانوادگی تلفن پست الکترونیک  
مدیریت مجید بیجندی   modir@nkhmet.ir
دفتر مدیر کل یاسرنوری 058-32740001 info@nkhmet.ir
معاون فنی و شبکه ایستگاهها هاشم فارابی 058-32740305
معاونت توسعه مدیریت و منابع علیرضا نقی پوران 058-32740290
معاون توسعه و پیش بینی مهدی کمالی    
مسئول حراست وحید شیرزاد 058-32740311 herasat@nkhmet.ir
روابط عمومی میثم وحیدی راد058-32740003 info@nkhmet.ir
اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی شهربانو شرافتمند 058-32740292 it@nkhmet.ir
گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی علیرضا گلرخ 058-32740292 research@nkhmet.ir
گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی مهری هاشمی 058-32740310 forecast@nkhmet.ir
اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی نقی حق پناه 058-32740299 technical@nkhmet.ir
اداره هواشناسی فرودگاهی بجنورد هادی آدینه پور 058-32325025 payesh@nkhmet.ir
اداره شبکه پایش هواشناسی هادی آدینه پور 058-32740292 payesh@nkhmet.ir
اداره هواشناسی اسفراین مهدی شرافتی 058-37266430 esfarayen@nkhmet.ir
اداره هواشناسی جاجرم ناصر رویانی 058-32275191 jajarm@nkhmet.ir
اداره هواشناسی فاروج فرامرز کارةآمد 058-36425230 faruj@nkhmet.ir
اداره هواشناسی مانه و سملقان قربان صابر 058-32921798 mane@nkhmet.ir
اداره هواشناسی شیروان رسول رهنما 058-36211391 shirvan@nkhmet.ir
تاریخ به روزرسانی:
1401/05/09
تعداد بازدید:
11433