هواشناسی خراسان شمالی
مقالات کارکنان اداره کل
 
ردیفنویسندگان عنوان مقاله دانلود چکیده
 1
یاسر نوری
هاشم فارابی
نقی حق پناه
میثم حق بین 

 مدلسازی و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر میزان تابش کل خورشیدی شهرستان بجنورد با استفاده از روش آماری مبتنی بر رگرسیون خطی

 2

یاسر نوری

 علیرضا تیمورتاش
بهروزی ظفرمند 

تعیین مدل بهینه در محاسبه برآورد تابش کلی خورشیدی دریافتی توسط زمین در شهرستان بجنورد

دانلود

 

 3

وحید شیرزاد 

مهرداد جلالی 

مقایسه پیش بینی دمای 2 متری سطح زمین با استفاده از روش یادگیری عمیق و ماشین بردار حمایتی(SVM) در فرودگاه بجنورد

دانلود

 

 4

وحید شیرزاد

 مهرداد جلالی

پیش بینی دمای بیشینه هوا با استفاده از تلفیق روش جستجوی عمیق در یادگیری ماشین (AELM) (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بجنورد)

دانلود

 

 5

وحید شیرزاد 

 نقش علم هواشناسی درمدیریت بحران و توسعه پایدار با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دانلود

 

 6

علیرضا نقی پوران 

 ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان بجنورد با استفاده از شاخص TCI

دانلود

 

 7

علی الهی گل

علیرضا نقی پوران
منا کاظمی 

بررسی شرایط اقلیمی بجنورد جهت طراحی بهینه ساختمان اداری

دانلود

 

 8

 علی الهی گل

علیرضا نقی پوران
اسحاق خسروپناه 

بررسی سینوپتیکی سیلاب های مخرب استان خراسان شمالی

دانلود

 

 9

 سعیده فخر هاشمیان

هاشم فارابی
منا کاظمی
مینا سلیمانیان 

ارایه مدلی کارآ در برآورد جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (مطالعه موردی رودخانه باباامان بجنورد) 

دانلود

 

 10

 هاشم فارابی

کیامرث فتحی
سعیده فخر هاشمیان 

بررسی کارایی منطق فازی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه چناران بجنورد) 

دانلود

 

 11

آیدا فاروقی

سعیده فخر هاشمیان
منا کاظمی 

شناسایی تیپ هوای منجر به رخداد بارش سنگین (مطالعه موردی: خراسان شمالی) 

دانلود

 

12 

محمد مرادی

علیرضا گل رخ 

بررسی همدیدی بارش‌های سیل‌آسا در استان خراسان شمالی 

دانلود

 

13

علی اکبر سبزی پرور

حسن عراقی
مهری هاشمی دوین 

آنومالی های یونوسفری ثبت شده توسط اندازه گیری های TEC و foF2 و کاربرد آن درپیش بینی زلزله های شدید 

دانلود

 

14

مهری هاشمی دوین

علی الهی گل 

 بررسی گرد و غبار بجنورد با استفاده از دستگاه سودار

دانلود

 

15

 مهری هاشمی دوین

علی اکبر سبزی پرور 

پیامد های صنعت هوانوردی در تغییر اقلیم جهانی

دانلود

 

16

 مهری هاشمی دوین

علی الهی گل 

تحلیل چند توفان تندری بجنورد با استفاده از داده های سودار 

دانلود

 

17

مهری هاشمی دوین

پروین غفاریان 

رابطه دینامیکی بین رگبار تگرگ و هلیسیتی در خراسان شمالی (مطالعه موردی تگرگ پیش قلعه) 

دانلود

 

18

مهری هاشمی دوین

حسن عراقی 

معرفی روش های به کار گرفته شده جهت پیش یابی زلزله 

دانلود

 

19

حسین اردکانی

محمدتقی زمانیان
مهری هاشمی دوین 

 مطالعه همدیدی و دینامیکی بیشترین بارش بر روی منطقه خراسان

دانلود

 

20

 مهری هاشمی دوین

زهرا آهنگرزاده 

پایش خشکسالی هواشناسی استان خراسان شمالی در محیط GIS

دانلود

 

21

مهری هاشمی دوین

علی الهی گل 
 Application of Sodar to study Dust storm in Bojnurd

دانلود

 

22

مصطفی هادیزاده

مهدی رهنما
هادی آدینه پور
بهنام حصاری
منا کاظمی 

The comparison between remotely-sensed vegetation indices
of Meteosat second generation satellite and temperature-based
agrometeorological indices for monitoring of main crops
in the northeast of Iran

دانلود

 

23

مصطفی هادیزاده

مهدی رهنما
مهدی کمالی
منا کاظمی
علی محمدی 
A new method to estimate cloud effective radius using Meteosat
Second Generation SEVIRI over Middle East 

دانلود

 

24

مصطفی هادیزاده

مهدی رهنما
بهنام حصاری 

  Verification of two machine learning approaches
for cloud masking based on reflectance of channel
IR3.9 using Meteosat Second Generation over
Middle East maritime

دانلود
25
امیرحسین نیک فال
مهری هاشمی دوین
نوشین خدام
مونا کاشی
جواد کرمی
مهدی خزایی 
تحلیل همدیدی و شبیه سازی عددی بارش سیل آسای فروردین 1398 در استان لرستان 
دانلود
26
مهری هاشمی دوین
علی الهی گل 
 تحلیل همدیدی - دینامیکی رگبارهای برف در خراسان شمالی طی دوره آماری 2011-2013
دانلود
27
مهری هاشمی دوین
پروین غفاریان
مجتبی جلالی 
تحلیل گرد و خاک در خراسان شمالی با استفاده از خروجی مدل HYSPLIT
دانلود
28
محمدناصر هاشمی
محسن کریمی
علی کریمی
علیرضا گل رخ 
تعیین محدوده های بحرانی تابش فرا بنفش خورشیدی با استفاده از شاخص فرا بنفش (UVI)
دانلود
29
علیرضا گل رخ
مسعود امیری 
بررسی شرایط زیست اقلیمی بجنورد و تحلیل آماری تغییرات آن با استفاده از شاخص دمای موثر
دانلود
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/03
تعداد بازدید:
1516