هواشناسی خراسان شمالی
سخنرانی های علمی
 
32
هاشمی 
1400/05/23
 ردیفارائه دهندهموضوع سمینار تاریخ ارائهدانلود فایل
1 محمد آدینه بیگیانرژی های تجدیدپذیر (انرژی باد) 1397/08/13 
دانلود
2سعیده فخر هاشمیان اقلیم و گردشگری1397/09/05
دانلود
3محمد آدینه بیگی پتانسیل انرژی خورشیدی استان1397/09/21
دانلود
4 منا کاظمی هواشناسی و سلامت1397/09/26
دانلود
5مظاهر عظیم زاده دورپیوند MJO1397/10/12
دانلود
6 علیرضا گلرخ پهنه بندی آسایشی خراسان شمالی با استفاده از شاخص دمای موثر استاندارد1397/11/17
دانلود
7علیرضا نقی پوران فصل 10 قانون خدمات کشوری1397/12/14
دانلود
8سعیده فخر هاشمیان تغییر اقلیم و آثار آن بر حوزه سلامت1398/01/27
دانلود
9مجید مهدویپارامترهای موثر بر رخداد سیل1398/02/11
دانلود
10 علی محمدنیامدل سازی پیش بینی دما با روش هوش مصنوعی1398/02/23
دانلود
11 یاسر نوریتخمین میزان تششع کلی خورشید در شهرستان بجنورد با استفاده از پارامترهای مختلف هواشناسی و تعیین مدل بهینه برآورد تششع کلی خورشید1398/03/05
دانلود
12مهری هاشمی دوینمراحل صدور پیش بینی هواشناسی1398/03/20
دانلود
13محمد آدینه بیگیمبانی سنجش از دور ماهواره ای1398/04/03
دانلود
14نرجس استادینقش اطلاعات هواشناسی در توسعه اقتصادی1398/04/17
دانلود
15منا کاظمیبررسی بارش های سیلابی بهار 13981398/05/14
دانلود
16محسن شیرزادبسترهای مخابراتی ایستگاه های هواشناسی1398/05/28
دانلود
17محسن کریمی رادابرشناسی1398/07/08
دانلود
18سعیده فخر هاشمیانهواشناسی شهری1398/07/15
دانلود
19قربان صابرتگرگ1398/07/22
دانلود
20میثم وحیدی رادپایش جریان های همرفتی با استفاده از تصاویر ماهواره1398/08/13
دانلود
21مجید مهدوی
مدل سازی سیلاب
1398/08/28
دانلود
22هدی اکبرپور- تکتم فرنودبودجه ریزی عملیاتی1398/09/18
دانلود
23هادی شیرازیپدیده های جوی1398/09/25
دانلود
24حسن زادهبررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری گسیخته و جابجا شده بر رفتار بارش و دما در خاور میانه1398/10/02
دانلود
25شهربانو شرافتمندسواد رسانه ای1398/10/23
دانلود
26مظاهر عظیم زادهطوفان های تندری1398/11/07
دانلود
27حامد شرافتی-نرجس استادیکسورات حقوق1398/11/23
دانلود
28
مهری هاشمی دوین
هواشناسی کوهستان1399/06/19
دانلود
29محمد آدینه بیگیکاربرد سامانه گوگل ارث انجین در سنجش از دور1399/07/15

دانلود
30نقی حق پناهآشنایی با سودار و کاربری نرم افزار و دیتای آن
1399/08/21
دانلود
31 مسعود امیری

آشنایی با مبانی تئوری و فیزیکی سودار

1399/10/17

دانلود
32مجید مهدویآلودگی هوا1399/12/10
دانلود
33محمد آدینه بیگیآمادگی در برابر مخاطرات جوی سرما و یخبندان1399/12/26
دانلود
34هدی اکبرپوربخشی از قوانین و مقررات اداری1399/12/27
دانلود
35محمد آدینه بیگیبررسی وابستگی شاخص کیفیت هوا (AQI) به پارامترهای هواشناسی با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی MLP1400/02/25
دانلود
36مهری هاشمی دوینسقوط بهمن1400/03/23
دانلود
37مجید مهدوی تلوکلائیبررسی فرایندهای شکل گیری انواع بارش ها1400/04/27
دانلود
38محمد شکفتهمه چرا و چگونه؟1400/05/17
دانلود
39علی اکبر قانعیبلایای جوی و بیمه کشاورزی1400/05/23
دانلود
40شهربانو شرافتمندتغییر اقلیم1400/06/16
دانلود
41مهدی قنبری پورمدیریت بحران بلایای جوی با تصاویر ماهواره ای و علم سنجش از دور1400/06/29
دانلود
42منا کاظمیآشنایی با شبکه دیدبانی و فرآیند جمع آوری داده های هواشناسی1400/07/27
دانلود
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/05
تعداد بازدید:
1410