هواشناسی خراسان شمالی
ارائه گزارشات اقلیم شناسی
 
ارائه گزارشات اقلیم شناسی 
 
نحوه ارائه خدمت---الکترونیکی
شماره تماس واحد رائه دهنده خدمت:واحد تحقیقات-شماره تماس:32740003- داخلی 215
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/29
تعداد بازدید:
117