هواشناسی خراسان شمالی
پیش بینی هواشناسی هوانوردی
 
پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
 نحوه ارائه خدمت---الکترونیکی
شماره تماس واحد رائه دهنده خدمت:واحد پیش بینی -شماره تماس:32740310
جزی
یات خدمت 
 
شناسه خدمت 
 
سوالات متداول 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/29
تعداد بازدید:
1183