هواشناسی خراسان شمالی
پیش بینی هواشناسی اقیانوس
 
پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
 
 نحوه ارائه خدمت---الکترونیکی
شماره تماس واحد ارائه دهنده خدمت :0583274003-داخلی15
جزی
یات خدمت 
 
شناسه خدمت 
 
سوالات متداول 
 
بیانیه سطح توافق خدمات 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/29
تعداد بازدید:
974