هواشناسی خراسان شمالی
توسعه هواشناسی کاربردی

- کاربردهای هواشناسی
- معرفی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
- توسعه هواشناسی کاربردی در استان
توسعه هواشناسی کشاورزی:

سند فنی محصولات استراتژیک استان در سامانه تهک خراسان شمالی:

- پایش ماهانه کیفیت هوای استان:
بجنورد              جاجرم
پیوندها:
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/14
تعداد بازدید:
553